Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - En Uygun Sigorta

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan sağlık güvencesine ilave olarak tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak sağlık hizmeti alırken seçenekleri genişletir. Böylece SGK tarafından verilen sağlık güvencesi limitleri dışındaki giderler özel sağlık kuruluşları veya hastanelerden de en ekonomik şekilde alınabilir. Dolayısıyla sağlık hizmetine gereksinim duyulduğunda, tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde daha geniş bir yelpazeden hizmet seçim hakkı elde edilir. Üstelik kişiler kendileri dışında bakmakla yükümlü oldukları aile üyeleri için de tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi satın alabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, devlet destekli bir sigorta türüdür. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşılamadığı ya da ücret limitlerini aşan tedavi giderlerini karşılamak amacıyla düzenlemeye konmuştur.

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ile SGK anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarındaki tedavi masraflarınızın sigorta şirketi tarafından karşılanması, size yansıtılmaması amaçlanır.

Yani herhangi bir sigorta şirketinden tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü aldıysanız SGK ile anlaşması olan hastanelerde tedavi olur, yüksek kalitede sağlık hizmeti alırsınız ve SGK’nın karşılamadığı miktarı sigorta şirketiniz sizin yerinize öder.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Primi Nasıl Belirlenir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi ve yatarak tedavi adı altında iki farklı teminat sunar. Sigorta poliçesi, kişinin yaşına, geçmişteki ve mevcut sağlık durumuna, poliçede belirlenen teminatlara ve tercih edilen teminat limitlerine uygun olarak hazırlanır.

Kişisel bilgiler ve kişinin beklenti ve tercihleri, sigorta şirketinin poliçe kapsamında sigortalıdan talep edeceği prim tutarını etkiler. Dolayısıyla her poliçe kişiye özeldir ve prim tutarı da kişiden kişiye değişkenlik gösterir.

Örneğin genç bir yaşa sahip olmak ya da herhangi ciddi bir hastalık geçirmemiş olmak prim tutarını azaltıcı bir faktörken, kronik bir hastalığa sahip olmak ya da geçmişte ciddi bir hastalık geçirmiş olmak prim tutarını artırıcı unsurlar arasında yer alır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının Şartları Nelerdir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak için bazı şartları karşılıyor olmak gerekir. Bu şartlar, T.C. vatandaşı olmak, SGK’lı olmak ve 64 yaşın altında olmak olarak sıralanabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı, sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılanmayan ya da limitleri aşan sağlık harcamalardır. SGK tarafından kısmen karşılanan sağlık harcamalarının SGK tarafından ödenmeyen kısmı tamamlayıcı sağlık sigortası genel şartları ya da poliçedeki özel şartlar ile güvence kapsamına alınır. Dolayısıyla, sosyal güvenlik sistemi tarafından finanse edilmeyen sağlık harcamaları, hastadan alınabilecek ilave ücretler, Sağlık Uygulama Tebliği’nde belirlenen fiyatların üzerinde kalan bedeller poliçe kapsamında yer alabilir. Bir harcamanın kapsama dahil olması aynı zamanda sigorta şirketi ile hizmeti sunan sağlık kuruluşu arasındaki anlaşmaya da bağlıdır. Sigorta konusu edilen harcamalar sigorta şirketlerine göre de farklılık gösterebilir. Tamamlayıcı sağlık sigortası özel sağlık sigortası olup, sosyal güvenlik sistemi tarafından karşılanmayan tedavi masraflarının sigorta şirketi tarafından güvence altına alınmasını sağlar. Bu güvence, SGK’lı kişinin dilediği özel hastanede ya da anlaşmalı sağlık kurumunda daha kaliteli ve ekonomik bir şekilde sağlık hizmeti almasına yardımcı olur. Kişi dilerse bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına dahil edebilir. Yıllık olarak yapılan poliçe, kişiye özeldir ve prim tutarı teminatlara, limitlere ve kişisel duruma göre farklılık gösterir. Sigortamjet ile hem bütçeniz hem de sağlığınız için en uygun tamamlayıcı sağlık sigortası fiyatları ile tanışabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Teklif Al

“Tamamlayıcı Sağlık sigortası nedir?” soruları hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve diğer sigorta çeşitleri hakkında fiyat teklifi almak için, En Uygun Sigorta’nın uzman kadrosundan destek alabilirsiniz.